Orden på jobbet

(2016–2019) Syftet var att utveckla kunskapen om vilka krav på läsning, skrivning och sifferhantering som krävs i olika yrken och hur man kan tackla utmaningarna.

Byggnadsexteriör i Toronto, Kanada

Projektet drevs av Dyslexiförbundet i samverkan med IF Metall, Svenska Transportarbetareförbundet, Kommunalarbetareförbundet och olika företag.

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.