Tidningen Läs & Skriv

Dyslexiveckan 2022 i medierna

Missade du något som skrevs eller sändes i medierna under Dyslexiveckan. Passa på att komma i fatt genom vår lista.

Maxi Svensson – Målandet är mitt ”happy place”

Maxi Svensson gillar att spela dataspel, åka skateboard och gymma. Men mest av allt gillar han att måla. Han är redan en framgångsrik konstnär som säljer tavlor och illustrerar böcker. Maxi har dyslexi och dyskalkyli och får kämpa hårt för att klara de teoretiska momenten på gymnasiet. Till och med ämnet bild har teoretiska inslag som är svåra.

Verktyg som gör läsningen lättare

Många med dyslexi föredrar att ta till sig texter genom att lyssna istället för att läsa traditionellt. Genom tjänsten Legimus erbjuder Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) lån av talböcker till alla med lässvårigheter. Men i vardagen möter vi andra texter som behöver läsas.

”Elever med lässvårigheter får för lite hjälp”

112 elever från årskurs tre ingick i Birgitta Herkners forskning av barns läsförmåga. Elva av dessa elever klarade inte av att avkoda en text som var avsedd för åldersgruppen. Ändå hade åtta av dem fått godkänt i läsning på nationella provet. – Det betyder alltså att nationella provet i trean inte fångar upp elever med svårigheter att avkoda, säger hon.

Augustnominerade verk i Legimus

Många av årets nominerade skönlitterära verk till 2021 års Augustpris finns att läsa i Legimus för dig med lässvårigheter. Självklart är det gratis, precis som biblioteket är gratis.

Torbjörn Lundgren fick Dyslexipriset 2021

Författaren Torbjörn Lundgren har fått årets Dyslexipris. Priset delades ut på torsdagen vid en ceremoni på Prins Eugens Waldemarsudde, ett konstmuseum på Djurgården i Stockholm.Författaren Torbjörn Lundgren har fått årets Dyslexipris. Priset delades ut på torsdagen vid en ceremoni på Prins Eugens Waldemarsudde, ett konstmuseum på Djurgården i Stockholm.

Sidor