Skola och utbildning

Den som har svårt för att läsa, skriva eller räkna behöver träna sina förmågor på bästa sätt. Men vi har alla olika förutsättningar att lära oss olika saker.

Kompensation och träning i utbildning
Personer med till exempel dyslexi, dyskalkyli, koncentrationssvårigheter eller svagt arbetsminne, kanske aldrig lyckas nå en genomsnittlig läshastighet. Eller kanske aldrig kan lära sig multiplikationstabellen utantill. Det behöver inte betyda att man har svårt att lära sig andra saker.
Att skilja på träning och kompensation är viktigt. Tränar gör man för att bli bättre på just det man tränar. Men om målet till exempel är att lära om fotosyntes eller andra världskriget, då är det kompensation som gäller. Med hjälp av stöd som inlästa läromedel, talsyntes, rättstavningsprogram, fickminnen och lathundar, klarar många av studier även på högsta nivå.
 

I skolans första år (åk F-3) är strukturerad träning viktig. Forskning visar att strukturerad träning av kopplingarna mellan ljud och bokstäver är det som fungerar för barn med dyslexi. Forskningen om dyskalkyli har inte kommit lika långt men allt tyder på att träning är viktig även där.
I årskurs 3 bör eleverna få lära sig hur hjälpmedel fungerar. Och från årskurs 4 måste alla elever få stöd med de hjälpmedel de behöver för att hänga med i skolan.
Läs om träning, stöd och betyg på våra sidor om Grundskolan F-9.
 

På gymnasiet gäller det mesta som gäller i grunskolan.
Läs mer på vår sida om gymnasiet.
 

Ska man studera som vuxen så är det mesta annorlunda, speciells som inte längre Skollagen gäller. Som vuxen går man ju inte heller längre bara i reguljär skola, utan man pluggar också för till exempel körkort.
Läs mer om till exempel komvux, körkortsstudier, högskoleprov och högskolestudier.

 

Länkar

En film från Skolverket om funktionshinder i skolan.
Om rättigheter i skolan från UR Orka plugga
Föreläsning Sofia Noren LegiLexi - ett formativt bedömningsstöd