Om Skrivknuten

Rådgivare Helene Kindstedt
Välkommen till Skrivknuten!

Kontakt

Ring rådgivare Helene Kindstedt på 08-665 17 08 / 073-415 77 88. Lämna Helene ett meddelande så ringer hon upp.
Eller skriv till: skrivknuten@dyslexi.org

 

Stöd vår verksamhet

Att få råd och stöd från Skrivknuten är gratis för alla privatpersoner. Men för att vi ska kunna fortsätta, ber vi gärna den som har råd att stödja oss med en gåva.

 

Vad Skrivknuten gör

  • ger råd, stöd och information, per telefon, över videolänk och vid personliga besök.
  • ordnar utbildningsdagar, håller föreläsningar, informerar på konferenser och deltar på mässor. 
  • har en utställning med alternativa verktyg och ett omfattande referensbibliotek i våra lokaler.
  • gör också egna arrangemang - det största är Dysleximässan.
  • har arrangerat regionala endags lärarkonferenser om läs-, skriv- och räknesvårigheter.

 

Vi stöds av Skolverket

Skrivknutens verksamhet stöds av Skolverket/Utbildningsdepartementet och Dyslexiförbundet.

 

Länkar

Om Skrivknuten
Röster om FMLS Del 2 - 1980-talet - Skrivknuten byggs upp.
En interjuv med Inger Rålenius rådgivare på dyslexiförbundet