Kultur och fritid

Biobesökare
Bild: Göran Segeholm
Alla har rätt att delta i kultur- och fritidslivet. Att inte kunna läsa, skriva eller räkna obehindrat sätter emellanåt käppar i hjulet.

Det finns många tjänster som kan underlätta vardagen:

Talböcker
För dig som gärna läser finns möjlighet att låna talböcker på MTM.

Taltidningar
Många dagstidningar finns som taltidningar. De läses upp med talsyntes.

Talande textremsa på TV och bio

Stationsledsagning.
Om du har problem att röra dig eller orientera dig på en främmande tågstation finns stationsledsagning.

Kostnadsfri nummerupplysning
Funktionshindrade får gratis nummerupplysning.

Teletal/Taltjänst
Om du behöver tolkservice, talstöd, minnesstöd eller anteckningshjälp.

 

Ämnen

Bifogat material

PDF icon fakta-om-taltidningen1.pdf
PDF icon 2015-5-riktlinjer-for-tillganglighet.pdf

Länkar

Gratis nummerupplysning
Teletal
Legimus - talböcker
Uppläst textremsa i marknätet
Uppläst textremsa på SVT play
Dyslexiförbundets guide: Rättigheter för personer med läs och skrivsvårigheter
Taltjänst
Myndigheten för tillgängliga medier
Beslut om ökad tillgänglighet i TV
Talad textremsa och syntolkning i din smartphone
Taltidningar