Fortbildning och litteratur

Vill du lära dig mer om läs-, skriv- och räknesvårigheter?

I menyn hittar du tips på både litteratur och fortbildningar.

Bifogat material

PDF icon appelbokensaljblad.pdf
PDF icon vad_sager_forskningen_om_dyslexi.pdf

Länkar

LÄSK-pärmen, hos FDB
"En liten bok om dyslexi", i webbutiken
Boken "En kamp om kunskap" av Maria Wellros, hos Bokus
Dyslexiförbundets webbutik
"Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld", i webbutiken
Lista på böcker i Dyslexiförbundets webbutik