Blekinge

Välkommen till Blekinge

Kontaktperson Blekinge län: José Espinoza 0737-881078, blekinge@dyslexi.org

Postadress: c/o José Espinoza, Kungsmarksvägen 43, 371 44 Karlskrona

Årsmöte i Blekinge

Kallelse / Inbjudan till årsmöte för Distrikt Blekinge och Östra Blekinge.