Medlemskap

Vårt mål är att förbättra livsvillkoren för alla med läs-, skriv- eller räknesvårigheter. Ditt medlemskap ger oss styrka.

Bli medlem (endast privatpersoner) - Läs mer om att bli medlem

Bli stödmedlem - Läs mer om att bli stödmedlem
 

Läs om vilka medlemförmåner du får.
 


Medlem - för privatpersoner

  • Du kan själv välja om du vill vara aktiv eller bara stödja vårt arbete. Du blir automatiskt medlem i den lokalförening som är verksam där du bor. Du har dock rätt att när som helst byta förening. Meddela i så fall förbundskansliet.
  • Alla som ställer sig bakom Dyslexiförbundet syfte och målsättning är välkomna som medlemmar. Men enligt stadgarna  har medlemmar med egna läs-, skriv- eller matematiksvårigheter det avgörande inflytandet i förbundet.
  • OBS! Juridiska personer kan endast bli stödmedlemmar.
     

Avgift per år
En ungdom under 26 år i eget hushåll: 125 kr
En vuxen person: 250 kr
Pensionär: 200 kr
Extra familjemedlem: 25 kr

Mer information?
Se filmen om medlemskap: https://www.youtube.com/watch?v=ZQj0dlNUqKs

Ring eller mejla till förbundet: 08-665 17 00 / forbundet@dyslexi.org

Bli medlem (endast privatpersoner) 

 


Stödmedlem

  • Alla som ställer sig bakom Dyslexiförbundet syfte och målsättning är välkomna som medlemmar. Men enligt stadgarna  har medlemmar med egna läs-, skriv- eller matematiksvårigheter det avgörande inflytandet i förbundet.
  • Vill du stödja förbundet utan att vara ordinarie medlem, eller om ni är en juridisk person (skola, institution mm) kan du bli stödmedlem. 
  • En stödmedlem har ingen rösträtt i sin förening. Medlemsavgiften inkluderar tre exemplar av varje tidning till samma adress och möjlighet för tre personer att gå in på mässan gratis. Stödet går både till förbundets arbete lokalt och centralt.
  • Ett alternativ till medlemskap för juridiska personer är att prenumerera på tidningen Läs&Skriv.

Avgift per år: 500-800 kr.

Mer information?
Se filmen om medlemskap: https://www.youtube.com/watch?v=ZQj0dlNUqKs

Ring eller mejla till förbundet: 08-665 17 00 / forbundet@dyslexi.org

Bli stödmedlem