Förbundet

Paneldebatt under dyslexiveckan

Under dyslexiveckan 2022 ordnade vi en paneldebatt. Se paneldebatten här.
""

Film från webbinarium

Under Dyslexiveckan 2022 hade vi ett webbinarium tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier. Se filmen.

Ny förening i Kalmar?

Tycker du att det borde finnas mer aktivitet kring dyslexi och dyskalkyli i Kalmar län? Det tycker vi. Hjälp oss!

Rapport om stöd på högskola

Under året har vi gjort en undersökning om vilket stöd studenter med läs-, skriv- och räknesvårigheter får på landets högskolor och universitet. Studenternas bild av det stöd de får stämmer inte alltid överens med det som högskolorna säger att de ger.

Dyslexiförbundets samarbetspartner

Sedan 2019 arbetar Dyslexiförbundet för att få ett mer aktivt samarbete med organisationer och företag som delar våra värderingar. Med deras stöd kan vi fortsätta att göra vardagen enklare för alla som har läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Inspelade filmer som medlemsförmån

Du vet väl om att du som är medlem i Dyslexiförbundet har tillgång till en bank av webbinarier om läs-, skriv- och räknesvårigheter? Du kan välja att titta om och om igen, när du vill!

Sidor