Årets julklapp: Läsa-skriva-räkna-garanti

Tomten med dyslei vill ge alla barn en läsa- skriva- räknagaranti.
Tomten med dyslexi vill ge alla barn en läsa- skriva- räkna-garanti. Foto: Ylva Bjelle
Dyslexiförbundets ordförande Bengt-Erik Johansson är även auktoriserad tomte. Han vill ge alla barn en Läsa-, skriva- räkna-garanti som årets julklapp 2017.

Idag är Bengt-Erik Johansson inbjuden till Riksdagen för att medverka i seminariet Läsa-skriva-räkna-garantin – finns det en väg framåt? Här publicerar vi hans tal.

 

En man från förbundet vi med dyslexi

kämpade för en läsa, skriva, räknagaranti.

Alla barn bör få en tidig screening.

Det ville han skriva i varenda tidning.

För skolor avvaktar för att vänta och se,

men då blir skolan ett lotteri.

Därför behövs en läsa-, skriva-, räkna-garanti!            

 

Hej allihopa.
Jag heter Bengt-Erik Johansson och är förbundsordförande i Dyslexiförbundet.

Många ringer till oss på Dyslexförbundet och berättar om vad som händer ute i skolorna. Våra medlemmar berättar ofta att de inte får något stöd, fast både lärare och föräldrar märker att eleven inte hänger med. De slår sig blodiga mot rektorer och skolledningar, för att få hjälp.

Ju tidigare man upptäcker dyslexi, ju bättre stöd kan eleven få. Många av våra medlemmar vittnar om sena insatser. Skolorna avvaktar för att vänta och se. Men då blir skolan ett lotteri. Somliga får hjälp. Somliga blir utan. Därför vill vi kämpa för en läsa- skriva- räkna-garanti!

Det finns lagar redan idag, säger någon; Ja, men de följs inte! För skolan idag är ett lotteri. Om du får ett åtgärdsprogram eller inte, det beror mycket på lärarens kunskaper om dyslexi.

Det som är bra med Läsa-, skriva- räkna-garantin är att den stärker elevens rätt att få stöd tidigt. Allra bäst är kravet på screening.

Screening i förskoleklass och förstaklass testar eleverna, för att se hur barnet hänger med när det gäller läsning, rim-och ramsor och sånt. Ser man i denna screening att eleven en indikation på dyslexi, då skall man sätta in en rad åtgärder:

  • Extra stöd
  • Anpassning
  • Specialpedagogisk kompetens ska kopplas in
  • Det ska dokumenteras
  • Följas upp

Kravet på screeningen har Dyslexiförbundet kämpat för länge. För idag sker det inte överallt. Vi i Dyslexiförbundet vill ge alla barn samma chans i skolans värld. Därför måste Läsa, skriva räknagarantins krav på screening få genomslag.

Mycket administration? Nej, inte mycket mer än idag. Men det ska skrivas en dokumentation och den ska följas upp! Det får alltså inte bli en dokumentation som lämnas kvar i bokhyllan, utan den måste följas upp. Och det är bra.

Både jag och min sambo Lena har trassligt med bokstäver. När Lena gick i skolan, då var man dum i huvet om man hade dyslexi/eller var ordblind, som det kallades då.

Lena fick sin dyslexiutredning i vuxen ålder. Hur har det påverkat henne?
Jo, negativt, när man tänker på självförtroende och självkänsla, att inte duga till…
Och det kan ni ju fundera över; Hur påverkas man när man får dåligt självförtroende i onödan? För det kan ju vara så att man är jättebra på något annat, som kommer i skymundan; till exempel laga mat, sprida god stämning, empatisk förmåga, att kunna stötta andra, att se andras behov m.m.       

Visste ni förresten att både Lena och jag är auktoriserade som jultomte och då är alla dessa andra förmågor väldigt bra att ha! Så därför vill jag avsluta med att säga:
Tomten vill ge alla barn en läsa, skriva, räknagaranti, som årets julklapp 2017!

 

För ytterligare frågor kontakta

Bengt-Erik Johansson

Förbundsordförande Dyslexiförbundet

070-238 63 20 

bengt.erik.johansson@dyslexi.org

Ämnen:

Länkar

Länk till propositionen om Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti
Öppet brev till alla skolpolitiker