Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Roland Esaiasson, Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Bild: T. Lundgren

Ny teknik gynnar talböcker och taltidningar

Det händer mycket när det gäller möjligheten att lyssna till böcker och tidningar. Tekniken står inför ett generationsskifte.

Talboks och Punktskriftbiblioteket

Ladda ner talböker från Talboks och Punktskriftbiblioteket.
Prenumerera på