specialskola för elever med grav dyslexi

Om Ängkärrskolans pedagogik - en intressant föreläsning

Framgångsstrategier för elever med dyslexi. En föreläsning på ABF i Stockholm. Vi hade tillsammans med FDB bjudit in Ängkärrskolan i Solna och bett dem berätta om sin verksamhet och pedagogik.
Prenumerera på