Rätten att läsa

Susanna Cederquist (bilder: privat)

Insändare: "Varför är det finast att läsa med ögonen, Skolverket?"

Susanna Cederquist, som är lärare och entreprenör, skriver om att vi är olika och därför behöver olika sätt att läsa.
Tre personer som läser på olika sätt

Europeiska Dyslexiveckan 5–11 oktober 2015

"Rätten att läsa" är temat för årets Dyslexivecka!
Prenumerera på