Myndigheten för radio och tv

Bild på personer i panelen under debatten Medier - för vem?

Medier – för vem?

Personer med funktionsnedsättningar behöver tillgängliga medier för att kunna vara delaktiga i samhällslivet. Är innehållet i en valdebatt inte tillgängligt för dem med hörselnedsättning har vi ett demokratiskt problem.
Prenumerera på