Handlingsplan

Dyslexiförbundet FMLS Skellefteå

Skellefteå's Lokaltidning Norran synliggör Dyslexi

Många barn med dyslexi far illa, ”Som det är nu så måste eleven ha en påstridig förälder för att få rätt stöd.”

Skellefteåföreningen summerar 2013.

I medlemsbrevet som vi skickat ut vid årsskiftet, så summerar vi vår verksamhet under 2013.
Prenumerera på