Föräldrar & Familj

Lisbeth Flodman. Mörkhårig kvinna i utomhusmiljö.

Lisbeth var en kämpande mamma

- Mitt liv har alltid varit lite roddigt, men när jag förstod att jag har dyslexi, då föll bitarna på plats. Lisbeth Flodman möter upp på Café Princess i Sundbyberg. I eftermiddag är det arbetsutskott i förbundsstyrelsen, men först har hon lovat att fika med Läs&Skriv.

Föräldragrupp

Nu är föräldragruppen igång! Samtidigt som ungdomarna går kurs i självkänsla så fortsätter vi våra föräldraträffar!

Avslutning av självkänslakurs och föräldragrupp

Nu har vi haft avslutning på självkänslakurs och föräldragrupp och det avslutades med att föräldrar och barn spelade minigolf och bowling tillsammans och givetvis liten bit mat på det.

Dyslexi - behöver det vara så svårt?

Föreläsning i Stockholm. Vad kan föräldrar och pedagoger egentligen göra för skillnad?

Hur kan jag hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Lokalföreningen i Stockholm är ibland ute i skolor och föreläser för lärare och övrig personal i skolan. Vi brukar dela ut ett material med problem och lösningar som de får jobba med på olika sätt.

Barn och familjeläger i Skåne 2012

Ungdomarna presenterar sig för varandra på familjelägret på Falsterbo kursgård.Se videofilm om våra aktiviteter.
Mor och dotter läser

Föräldrautbildning i Göteborg.

Kurs för föräldrar: Att stödja barn med DYSLEXIHärlanda/Örgrytebibliotek med start den 24 april kl 17.30
Elisabeth Marx

Skolan lär ut - hemmet befäster

Skolan är skyldig att lära alla barn att läsa med flyt. Som förälder borde du kunna lita på att skolan sköter sin uppgift. Men tyvärr fungerar det inte alltid. Har du ett barn med särskilda behov måste du alltid vara uppmärksam på barnens skolsituation.
Prenumerera på