Flerspråkighet

Material för att upptäcka dyslexi hos flerspråkiga elever

Läs- och skrivsvårigheter kan vara svåra att upptäcka hos elever med flera språk. I många fall tror lärare och annan skolpersonal att det rör sig om problem med att lära sig svenska.
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Flerspråkighet och läs- och skrivsvåri

Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Dyslexiförbundet Stockholm, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn och ABF Stockholm fortsätter sitt samarbete och bjuder in till föreläsningar som lockar fler och fler åhörare. Det har visat sig bra att ha en serie på 4-6 kvällar, marknadsföringen förstärks och många åhörare verkar se det som en kurs och går på alla.
"Bodils trappa"

Dyslexi och flerspråkighet - en litteraturöversikt

Hur många invandrare har dyslexi? är frågan logoped Bodil Andersson tar upp i denna litteraturövesikt.
Elever vid fotbollsspel

På Islamiska skolan är alla elever flerspråkiga

Vid frukostbordet somaliska. Lunchbönen på arabiska. Mattetimmen på svenska. Sen är det lektioner i engelska och franska.
Prenumerera på