Skrivknuten - info, råd och stöd.

Studiepaket för tidiga insatser

Specialpedagogiska skolmyndigheten släpper ett material för lärare till elever i årskurs F till 3 för att fånga upp elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter.
Man i yngre medelåldern med mörkt hår, glasögon och skägg.

Webbinarium om dyskalkyli

Den 2 december 2020 arrangerar vi ett webbinarium tillsammans med logopedkliniken vid Danderyds sjukhus om dyskalkyli. Webbinariumet är gratis för medlemmar. Bli medlem idag!

Föräldrar, dyslexi och högläsning

Är du förälder och har dyslexi? Högläser du för ditt barn? Kanske inte. Här bjuder vi på ett tips om hur du kommer igång.

Skrivknuten hos Dyssepodden

Dyslexiförbundets rådgivare Inger Rålenius har gjort att besök hos Dyssepodden.

Webbinarium under Dyslexiveckan

Anmäl dig till något av våra fem webbinarier under Dyslexiveckan, 5-11 oktober 2020. De kräver anmälan. Begränsat antal platser.

Vi berättar gärna

Dyslexiförbundets rådgivning, Skrivknuten har många av svaren, om läs-, skriv- och räknesvårigheter, om dyslexi och om dyskalkyli. Vi håller föreläsningar - öga mot öga eller över nätet.

Sidor