Sala

Årsmöte

Välkommen på Årsmöte till Dyslexiförbundet i Sala onsdagen 4 mars 19.00

Appverkstad i Sala

För dig som vill experimentera med oss och upptäcka vilka fördelar man kan ha av tekniska hjälpmedel.

Sala Mässan 25-27augusti 2017

Vi är utställare på Sala Mässan 25-27 augusti 2017 Kom och träffa oss i utställningstältet och diskutera dyslexi och dyskalkyli med oss.
Bild av biblioteket, från Sala kommuns hemsida.

Dyslexiförbundet FMLS Sala har haft sitt första årsmöte.

En ny förening i Sala har startats. Föreningen höll sitt konstituerande möte den 15 mars 2014.
Bild på Rådhuset i Sala

Detta händer i Sala.

En ny lokalförening håller på att bildas.Möte på Johanssons café den 6 november klockan 18.30Välkommna!
Df FMLS  i Västmanland

SalaMässan 28-30 Augusti 2015

Vi är utställare på Salamässan 28-30 aug-2015.
Dyslexiförbundet FMLS i Västmanland

Temadag i Sala

Dyslexi - temadag för lärare i Sala