Västerbotten

Kontakt:
Linda Granberg 070-581 99 97
skelleftea@dyslexi.org

Dyslexiförbundet FMLS Skellefteå

Skellefteå's Lokaltidning Norran synliggör Dyslexi

Många barn med dyslexi far illa, ”Som det är nu så måste eleven ha en påstridig förälder för att få rätt stöd.”