Politik och påverkan

Dyslexiförbundet vill påverka samhället och arbetar för:

Demokrati och delaktighet

 • samhällsinformation som är anpassad exempelvis i inläst format.
 • tillgängliga webbsidor hos myndigheter, kommuner mfl.

Lärarutbildning

 • obligatorisk utbildning om funktionsnedsättningar inklusive läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter i lärarutbildningen.
 • ökad kunskap om läsutveckling hos lärare.
 • kontinuerlig fortbildning av skolpersonal.

Tidig upptäckt

 • insatser för tidig upptäckt i förskolan och tidig träning hos elever med svårigheter.

Stöd och kompensation i skolan

 • läromedel som alla kan läsa - inlästa läromedel, talböcker mm.
 • individuellt anpassad undervisning med rätt pedagogik .
 • ett resurs- och kunskapscentrum och/eller Skoldatatek i varje kommun för stöd åt lärare och elever.

Arbetsliv

 • hjälp till arbetsträning, arbete och hjälpmedel i arbetet.
 • rätt till anpassade instruktioner och manualer

Hjälpmedel

 • hjälpmedel även till personer med läs-, skriv- eller matematiksvårigheter – endast några få får godtycklig hjälp idag.
 • genomför hjälpmedelsutredningens fina förslag!
 • stöd i vardagen med anteckningshjälp och taltjänst.

Kultur

 • kultur som inte utestänger de som har svårt att läsa.
 • uppläst textremsa på TV, på bio och teater.
 • rätt till taltidningar, talböcker och anpassad webb.

Forskning

mer forskning om funktionshinder, om dyslexi och dyskalkyli och om läs-, skriv- och matematiksvårigheter

Ämnen