Nominera till Dyslexipriset 2019!

Dyslexiprisets logotyp
Nominera någon till Dyslexipriset 2019 som delas ut under Dysleximässan i oktober 2019. Senast den 21 september vill vi ha din nominering. Välkommen!

Dyslexiförbundet och Svensk Talteknologi delar gemensamt ut Dyslexipriset. Syftet är att främja insatser utöver det vanliga som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Personer, föreningar eller institutioner kan nomineras.

Förra årets pristagare var logopeden Ulla Föhrer.

2017 års pristagare var föreläsarduon Dysse; Niklas Nilsson och Petra Nylén.

Läs mer om Dyslexipriset och tidigare års vinnare här.

Pristagaren utses av en jury som sätts samman av Dyslexiförbundet. Priset om 25000 kronor ges till en pristagare och delas ut av Dyslexiförbundet och Svensk Talteknologi under Dysleximässan i Uppsala 2019.s.

Juryn består av följande: Bengt-Erik Johansson Förbundsordförande, Elisabet Reslegård Läsrörelsen, Bengt Westerberg, Anders Abrahamsson Svensk Talteknologi AB, Inger Rålenius Skrivknuten.

Gör så här (alla är välkomna att nominera) :
Ange namn, adress, telefon och e-post till föreslagen pristagaren. Ange vem/vilka som nominerar.
Ange skäl för nominering.
Mejla ditt förslag senast den 21 september 2019 till dyslexipriset@dyslexi.org

Vid frågor kontakta Bengt-Erik Johansson, 070-238 63 20

Ämnen:

Länkar

Läs om dysleximässan i Uppsala 2019
Dyslexipriset hemsida