Kongress den 22 och 23 oktober 2016

I samband med Dysleximässan i Solna hölls Dyslexiförbundet FMLS kongress.

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Under kongressen valdes ny ordförande och styrelse http://www.dyslexi.org/forbundet/forbundsstyrelse, beslut fattades i viktiga frågor och motioner som kommit in till kongressen behandlades. Kongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter samt ombud från distrikten. Ordinarie kongress hålls vart tredje år.

 

 

 

 

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Anmälningsblankett
Fil Kallelse till kongressen
Fil Inbjudan till kongressen
PDF icon Vägbeskrivning
PDF icon Motioner
Fil Årsredovisning 2015
Fil Årsredovisning 2014
Microsoft Office document icon Årsredovisning 2013
Fil Mandatfördelning kongress 2016
Fil Karta
Microsoft Office document icon Arbetsordning 2016
Microsoft Office document icon Angående valen
Fil Valberedningens ändringsförslag
Fil Kongressdagordning
Fil Verksamhetsplan 2017-2019