Förbundet

Föreningshuset E18 adress Eleonoragatan 18 i Eskilstuna där vi har medlemsutbildning

Inbjudan till medlemsutbildning 14-15 mars 2020 i Eskilstuna

Välkommen på utbildningshelg för medlemmar. Nu har turen kommit för medlemmar i Stockholms, Sörmlands och Västmanlands distrikt.
Bengt-Erik Johansson, medelålders man med skägg

Örebro kommun överklagar

Örebro kommun väljer att överklaga domen om hjälpmedel på nationella prov i högre instans. Det är inte ett helt oväntat beslut.
Bilden visar appen och pennan med guldstjärnor runt bilden.

Vinn läspenna eller läsapp!

Bli medlem eller förnya ditt medlemskap senast 31 december 2019. Vinn läspenna eller läsapp för iOS!
Staplar som visar gåvor för september-november 2019. September 2000 kr, Oktober: 1650 kr, November 2475 kr.

Tack till alla som stödjer oss!

Tack för alla gåvor som vi får. Vi tar tacksamt emot dem, stora som små.
En hand som håller i en penna och en blankett.

Medlemsavgift 2020 och autogiro

Medlemsavgiften höjs något 2020 för privatpersoner. Dessutom kan du nu betala din medlemsavgift med autogiro. Ladda ner blankett för att godkänna autogiro.
Dyslexipriset 2019 gick till Susanna Cederqvist. Priset delades ut av Eva Funck under Dysleximässan den 19 oktober. Från vänster på bilden Eva Funck, Bengt-Erik Johansson, Susanna Cederquist,  Elisabet Reslegård, Inger Rålenius och Anders Abrahamsson.Bild: Ester Hedberg

Susanna Cederquist får Dyslexipriset 2019

Grattis Susanna Cederquist som vinner årets Dyslexipris. Hon får priset för att hon sprider en bred bild av dyslexi.

Sidor